1. Kei Koizumi
2936
2. Masaru Kato
2705
3. Ju-Hun Song
2619
4. Ryohei Yamazaki
2595
5. Roni
2566
6. Yuto Horigome
2456
7. GK-Koki Otani
2160
8. Seitaro Tomisawa
2133
9. Thiago Galhardo
1707
10. Kisho Yano
1644
11. Teruki Hara
1545
12. Ryota Isomura
1403
13. GK-Tatsuya Morita
1260
14. Kazunari Ono
1132
15. Musashi Suzuki
0941
16. Romero Frank
0905
17. Naoki Kawaguchi
0804
18. Shun Obu
0798
19. Yoshizumi Ogawa
0769
20. Noriyoshi Sakai
0749
21. Atsushi Kawata
0704
22. Go Hayama
0613
23. Douglas Tanque
0564
24. Ryoma Nishimura
0540
25. Sho Naruoka
0517
26. Shu Hiramatsu
0516
27. Isao Homma
0508
28. Shunsuke Mori
0367
29. Takumi Hasegawa
0332
30. Tatsuya Tanaka
0234
31. Yuta Ito
0222
32. GK-Goro Kawanami
0180
33. Goson Sakai
0170
34. Jean Patrick
0153
35. Takamitsu Tomiyama
0132
36. Shion Homma
0013